FYZIOTERAPIA

Vstupné vyšetrenie ponúkame klientom, u ktorých je potrebné analyzovať príčinu ťažkostí, stanoviť diagnózu a pripraviť rehabilitačný program.  Vyšetrenie je vedené fyzioterapeutom s viac ako 20-ročnou praxou. Jedná sa  o špecializovanú fyzioterapeutickú diagnostiku – rozsah pohybov v kĺboch, funkčné svalové testy, odhaľovanie svalových dysbalancií, vyšetrenie oslabených alebo naopak preťažených svalov či svalových skupín, odhaľovanie funkčných blokád. Na základe toho vám vypracujú fyzioterapeutický plán.

Cieľom je

  • vrátiť pacienta do bežného života (aj po operácii či úraze)
  • zlepšiť jeho pohyb
  • kompenzovať nesprávne pohybové návyky
  • kompenzovať jednostrannú zaťaž v športe
  • zlepšiť pohybové zručnosti
  • prispôsobiť naše telo tejto zmene
  • preniesť tieto novo nadobudnuté zručnosti a schopnosti aj do každodenného života

Konkrétne cvičenie vám fyzioterapeut odporučí až na základe detailného vyhodnotenia vášho zdravotného stavu, fyzického nastavenia a aktuálnych pohybových schopností.

Najskôr si Vás pozveme na vstupné vyšetrenie pred samotným navolením konkrétnej liečby. Pre vstupné vyšetrenie sa musíte objednať.

radi vám pomôžeme

Chcete si dohodnúť konzultáciu alebo potrebujete poradiť?
kontaktujte nás     >
LBalance s.r.o.
Mojš 586, 010 01 Žilina
+421 949 330 772
info@lbalance.sk
Užitočné odkazy
Domov
CenníkKontakt
Sociálne siete