Cenník

Fyzioterapia
Vstupná konzultácia s Terapiou (60min.)
45€
Fyzioterapia 30min.
29€
Fyzioterapia 50min.
40€
10x Fyzioterapia Balíček 30min.
270€
10x Fyzioterapia Balíček 50min.
370€
Bankovanie 45 min.
30€
Dychová gymnastika 30 min
23€
Magnetoterapia
MAGNETOTERAPIA vstupná konzultácia s Terapiou (60min)
45€
1 terapia x 1 lokalita (30min)
15€
1 terapia x 2 lokality (60min)
27€
5 terapií x 1 lokalita
70€
5 terapií x 2 lokality
128€
10 terapií x 1 lokalita
142€
10 terapií x 2 lokality
260€
Laseroterapia
LASEROTERAPIA 4.triedy vstupná konzultácia s terapiou (60min)
45€
Laseroterapia 1 min
1.9€
Post – covidová rehabilitácia 30 min
30€
Kinesiotaping  (tejpovanie)
Tejpovanie cena 1cm
0,30€
LBalance s.r.o.
Mojš 586, 010 01 Žilina
+421 949 330 772
info@lbalance.sk
Užitočné odkazy
Domov
CenníkKontakt
Sociálne siete